第8课课文 C


PROVERBOJ

Ne ekzistas honoro sen laboro. Pli bona virto, ol oro sen honoro.

Mono perdita, nenio perdita — honoro perdita, ĉio perdita. Kiu fremdan avidas, propran forperdas.

Kiu multon deziras, nenion akiras.


DU POEMOJ DE PETOFI

  Arb' mi estos …

  Arb' mi estos, se vi arbofloro, flor' mi estos, se vi roso-gut', ros' mi estos, se vi sunradio, por ke unuiĝu nia tut'.

  Kara, se vi estas la ĉielo, tiam via stel' ŝanĝiĝos mi, se, knabin', vi estas la infero, por unuigi nin, damniĝos mi.

  La Amo kaj la Libero

  La Amo, la Liber',

 

  Plej karaj sur la ter'! Por la Amo mi oferas Vivoflamon;

  Por Libero mi oferas Mian Amon.

  El la hungara:

  K.Kalocsay

(There are no discussion topics yet in this forum)