第8课课文 B

PARTO B

 

 ALILANDANOJ ĈE PEKINA STACIDOMO

 Mi: Bonvenon, gesamideanoj. Mi havas la honoron saluti vin en la nomo de la pekinaj esperantistoj. Mi estas Li Ping, reprezentanto de Pekina Esperanto-Asocio.

 Li: Mi estas Ferenc Istvan el Hungario. Mi dankas vin pro via akcepto. En via urbo mi kaj mia edzino estus senlingvuloj. Ĉar krom nia patra lingvo ni posedas nur Esperanton kaj iomete scias la germanan lingvon.

 Ŝi: Ni provis uzi la germanan lingvon en la vagono, sed bedaŭrinde neniu nin komprenis.

 Vere estas bone, ke vi bonvolis veni al la stacidomo.

 Mi: Laŭ via deziro ni rezervis por vi ĉambron en Pekina Hotelo. Ĉu vi havas multe da pakaĵoj.

 Li: Nur tiujn du valizojn.

 Mi: Per taksio ni baldaŭ atingos la hotelon. Ĝi estas en la centro de la urbo, ne malproksime de Tian'anmen-placo. Ĝi estas unuaranga hotelo kun restoracio. Ĉu vi vojaĝis agrable?

 Ŝi: Jes, tre agrable. Sed la longa vojaĝo iom lacigis min. Nun mi antaŭ ĉio bezonas ripozon.

 Li: En nia vagono ni havis agrablajn kunvojaĝantojn, kiuj interesiĝis pri nia verda kvinpinta stelo. Unu el ili verŝajne sciis multon pri nia lingvo. Ĉar li, mi supozas, parolis pri ĝi al aliaj. Bedaŭrinde neniu el ili povis paroli Esperanton.

 Mi: En nia urbo vi trovos multajn, fervorajn kaj gastamajn esperantistojn, flue parolantajn en Esperanto.

 Li: Oh!Mi tre ĝojas.

 Mi: Jen venas nia taksio. Bonvolu eniĝi. La valizojn lasu al mi. Li kaj ŝi: Dankon!……(There are no discussion topics yet in this forum)