第7课课文 B

PARTO B

 

VIZITO AL LA KURACISTO

 

Paciento: Bonan tagon, doktoro!

Kuracisto: Nu. Kio estas al vi? Ĉu vi fartas malbone?

Paciento: De du aŭ tri tagoj, mi sentas min malsaneta. Mi tusetas, ofte ternas, kaj mia gorĝo doloras.

Kuracisto: Montru al mi vian langon. Ha! Ĝi kovriĝas dike. Via temperaturo estas iom alta. Vi febras. Ĉu vi suferas je kapdoloro?


Paciento: Jes, ĉiumatene la kapo doloras min. Kuracisto: Ĉu vi havas apetiton?

Paciento: Nenian. De antaŭhieraŭ mi manĝas nenion.

Kuracsito: Via stomako ne estas en ordo. Bonvolu larĝe malfermi vian buŝon kaj diru "Ah".

Paciento: Ah! Ah! Ah!

Kuracisto: Via gorĝo brulumas. Vi havas kataron. Malbutonumu vian jakon, ke mi aŭskultumu vian bruston. Profunde spiregu. Nu, viaj pulmoj kaj koro estas sanaj. Do nenian gravan malsanon vi havas. Vi nur malvarmumas. Mi preskribos por vi kuracilon, kaj vi baldaŭ resaniĝos, se vi regule prenos la medikamenton.

Paciento: Ĉu mi prenos injekton? Kuracisto: Ne, tio ne necesas por vi!

Paciento: Mi tre ĝojas. Koran dankon, doktoro!

 (There are no discussion topics yet in this forum)