第5课课文 B

PARTO B

 

MIA TAGO

 

  Ĉiumatene mi vekiĝas je la sesa. Mi tuj ellitiĝas, kvankam mi tiam estas ankoraŭ dormema. Mi prenas miajn vestojn kaj min vestas. Somere mi kutime ne metas sur min malhelkolorajn vestojn, mi portas nur helkolorajn. Post kiam mi vestiĝas, mi malfermas la pordon kaj la fenestrojn. Mi eliras en la korton kaj faras tie gimnastikajn ekzercojn. Reveninte en la ĉambron, mi lavas al mi la manojn kaj vizaĝon per akvo kaj sapo, purigas la dentojn per la dentobroso kaj poste viŝas la manojn per la mantuko. Rigardante min en

 

  la spegulo, mi kombas al mi la harojn per la kombilo. Je la sepa mi jam estas preta por la matenmanĝo. Mi ĉiam matenmanĝas kun apetito.

  Je la sepa kaj duono mi eliras el mia domo kaj rapidas al mia lernejo. Je la oka ni komencas nian lernadon. Ni havas kvar lernohorojn antaŭtagmeze.

  Ĉe la tagmezo mi tagmanĝas hejme kaj post tio faras sieston.

  Nia posttagmeza lernado komenciĝas je la dua kaj finiĝas ĉirkaŭ la kvara kaj duono.

  Post la vespermanĝo mi faras mian hejmtaskon kaj memlernas Esperanton. Iafoje mi aŭskultas radion aŭ rigardas televidon.

  Je la naŭa nokte mi iras en mian dormoĉambron. Mi demetas la jakon, pantalonon, ŝuojn, ŝtrumpetojn kaj enlitiĝas. Post kiam mi estingas la elektran lampon, mi fermas miajn okulojn kaj baldaŭ endormiĝas. Ĉiunokte mi dormas tiel profunde, ke mi ne vekiĝas ĝis la mateno.(There are no discussion topics yet in this forum)