第4课课文 A

KVARA LECIONO

 

PARTO A

 

LA HOMA KORPO

 

La homa korpo konsistas el tri ĉefaj partoj: kapo, trunko kaj membroj.

La kapo konsistas el kranio kaj vizaĝo. Sur la kapo oni havas harojn, sed ne ĉiu. Tiu, al kiu mankas haroj, estas kalva homo aŭ kalvulo. La supra parto de la vizaĝo estas la frunto, kaj la malsupra parto estas la mentono. Sub la frunto oni havas du okulojn kaj du brovojn. Per la okuloj oni rigardas kaj vidas. Tiu, kiu ne vidas, estas blinda homo aŭ blindulo. Oni havas du orelojn, per kiuj oni aŭskultas kaj aŭdas. Kiu ne aŭdas, estas surda homo aŭ surdulo. Sur la vizaĝo oni havas ankaŭ du vangojn, unu nazon, unu buŝon. La rando de la buŝo estas la lipoj, kaj en la buŝo estas la lango kaj dentoj. Per la nazo oni spiras kaj flaras, per la buŝo oni manĝas kaj parolas kaj per la dentoj oni maĉas. Homo, kiu ne povas paroli, estas muta, ofte surdmuta.

La kapon kaj la trunkon kunligas la kolo. En ĝi oni havas la gorĝon. La antaŭaj partoj de la trunko estas la brusto kaj ventro, kaj la malantaŭa parto, de la ŝultroj ĝis la sidvangoj, estas la dorso. Sur la brusto estas la du mamoj kaj en la brusto estas la pulmoj kaj koro. En la ventro oni havas stomakon, intestojn kaj aliajn internaĵojn. Tiu, kiu havas dikan ventron, estas dikventrulo. La plej maldika parto de la trunko, inter la subo de la brusto kaj la koksoj, estas talio. Knabino, kiu havas belan talion, estas svelta.

Oni havas du suprajn membrojn kaj du malsuprajn membrojn, nome la brakojn kaj la krurojn. La ekstrema parto de la brako estas la mano, kaj tiu de la kruro estas la piedo. Ĉiu mano aŭ ĉiu piedo havas kvin fingrojn, kaj ĉiu fingro havas ungon.

Tiu, al kiu ial mankas unu aŭ du el la membroj estas kripla homo aŭ kriplulo.(There are no discussion topics yet in this forum)