第20课课文 B

PARTO B

 

D-ro Kazimierz Bein naskiĝis en 1872, en Polujo. Same kiel Zamenhof, ankaŭ li estis okulkuracisto. Tra la mondo esperantista li gloriĝis kiel klasika literaturisto, konata sub la mallongigo Kabe. Kabe ne verkis originale pro sia konvinko, ke la lingvo multe pli profitas el la traduklaboro, ĉar en ĝi la tradukanto ne povas eviti malfacilaĵojn kaj devas trovi la plej taŭgan esprimmanieron. En majstra formo li tradukis multajn belaĵojn el la lingvoj germana, pola kaj rusa. Li estis majstro de la ĝusta kaj internacia Esperanta stilo. Li uzis elegantan facile legeblan lingvon tute liberan de naciismoj. Legi liajn verkojn estas efektiva ĝuo.

En 1911 Kabe subite forlasis la Esperantan movadon kaj de tiam li ne plu okupiĝis pri Esperanto. Lia ago mirigis la tutan esperantistaron, kiu ne povis kompreni, kial homo, kiu akiris al si jam tian brilan gloron en Esperanta literaturo, povas tiel strange forlasi la movadon kaj la ideon de Esperanto entute. Tamen, malgraŭ tio, lia verkaro kaj lia nomo restos por ĉiam en la Esperanta literaturo. Li restas modelo de bona stilisto, kies lingvo spiras belecon kaj propran spiriton de Esperanto.

<La Faraono> estas romano verkita de pola romanisto Boleslaw Prus. Ĝi priskribas morojn de la antikva Egiptujo, batalojn inter la pastraro kaj faraono Ramzes XIII. La romano estas en tri volumoj, 960 paĝoj. Verŝajne ĝi estas la plej ŝatata verko en Esperanto. Jen estas peco el la romano. Do legu kaj relegu kun ĝuo:(There are no discussion topics yet in this forum)