第19课课文 B

PARTO B


LA  LUMBRIKO

Ĉiu homo konas la lumbrikon aŭ tervermon, kiel oni ofte ĝin nomas. Kelkaj homoj abomenas kaj forĵetas ĝin, post kiam ili ĝin trovas en siaj ĝardenoj, sed aliaj komprenas, ke ĝi estas utila, kaj ĝin ne forĵetas. Sed ĉu vi scias, kiel kaj kial la lumbriko estas tiom utila al la tero?

Ordinare la lumbriko vivas en la tero, sub la surfaco, kie ĝi moviĝas antaŭen, manĝante la teron. La tero englutita trapasas la inteston de la vermo, kaj la intesto eltiras el la tero la digesteblaĵon, per kiu la lumbriko nutras sin. Dank' al la supre montrita procedo la tero fariĝas truoriĉa, tiel ke la aero kaj akvo povas cirkuli en la tero, kio havas grandan signifon por la vegetaĵoj, kiuj kreskas sur la tero. Dum la mallumaj noktoj la lumbrikoj eliras el siaj truoj sur la tersurfacon kaj tie serĉas velkintajn arbofoliojn, herbopecojn ktp. Trovinte tiajn aĵojn, ili per la molaj lipoj klopodas tiri ilin en siajn truojn. En la tero tiuj vegetaĵaj restaĵoj putras kaj tiel grasigas la grundon. La lumbrikoj do efektive trasterkas la teron multe pli sisteme kaj ĝisfunde ol povas fari ia ajn homa inventaĵo.  

La lumbrikoj ja estas fidelaj, diligentaj nesalajrataj helpantoj de la terkulturistoj kaj ili eĉ ne postulas libertempon. Sen la lumbrikoj la terkulturo, ĝardenkulturo kaj arbarkulturo estus neeblaj, sed bedaŭrinde ne ĉiu kamparano komprenas, kiom multe li ŝuldas sian rikolton al tiuj bestoj "abomenaj".(There are no discussion topics yet in this forum)