第18课练习参考答案

练习参考答案

 

 

I. 将下列名词译成世界语:

1. animalo 2. besto 3. mamuloj 4. birdo 5. rampuloj 6. amfibio 7. fiŝo 8. insekto

9.  kvarpiedulo  10.  ĉevalo  11.  azeno   12.  bovo   13.  ŝafo   14.  kapro   15.  kuniklo   16.   hundo    17. kato    18. porko    19. kamelo    20. leono    21. tigro    22. urso    23. lupo    24. vulpo

25.  leporo  26.  elefanto  27.  simio   28.  bruto   29.  hirundo   30.  koko   31.  ansero   32.   testudo   33.  lacerto   34.  serpento   35.  krokodilo   36.  rano   37.   bufo   38.  abelo   39.   lampiro    40.  raŭpo    41.  silkraŭpo    42.  muŝo    43.  moskito    44.  formiko    45.  utila  insekto

46.  malutila  insekto  (aŭ:  fiinsekto)    47.  haro    48.  plumo    49.  flugilo    50.  beko 51.  naĝilo

52. Skvamo 53. branko

II. 将适当的动物名称填在下列各题的括号内:

1. (bovino)  2. (ŝafo)  3. (kato)  4. (hundo)  5. (hirundo)   6. (koko)   7. (krokodilo)   8.  (muŝo) 9. (lupo) 10. (leporo)

III. 填入适当的从属连词:

1. ĝis   2. (por) ke   3. escepte se   4. kvazaŭ   5. ke   6. ke   7. ĉu    8. se    9. ke    10.    escepte se   11. ĉar   12. ke   13. kvankam    14. ke    15. ke    16. ĉar    17. Krom se    18. ke    19. ol   20. Dum   21. ke   22. kvazaŭ   23. Se   24. Dum    25. ke    26. Eĉ se    27. ĝis    28. ke    29. ĉar 30. Apenaŭ

 

IV. 将下列句子译成汉语:

1. 他们到院子里呼吸新鲜空气。

2. 房间里散发着玫瑰花香。

3. 她深深地吸了一口气。

4. 沙子散发出温度极高的热。

5. 在这片广阔田野上一群群绵羊在吃草。

6. 他们让自己的牲口在山坡上吃草。

7. 公用的驴子最挨打。(谚语)

8. 他拍去地毯上的灰尘。

9. 时钟刚敲六点。

10. 十二点钟已经敲过了。

11. 雨打着窗玻璃。

12. 我的心啊,莫要不平静地跳动。

13. 血液经过肺从心脏循环到心脏。

14. 许多人和车辆在街上缓慢地来往不息。

15. 城里流传着各种各样的谣言。


16. 母羊通常只生一仔。

17. 那些树结苹果。

18. 亚洲盛产粮食。

19. 那一地区产金。

20. 那家工厂生产优质布。

21. 北方不生长葡萄。

22. 河水在不断上涨。

23. 人群每时每刻都在增多。

24. 我们的力量与日俱增。

25. 罗马虽好,但离我们的家太远。(谚语)

26. 你年纪太轻,不能读这样的书。

27. 他已经太累了,背不动这沉重的箱子。

28. 时间太宝贵了,不能浪费在这样一些无谓的争论上。

29. 他太高兴了,说起话来语无伦次。

30. 厨师太多,糊了粥锅。(谚语)

 

V. 将下列句子译成汉语,注意句中介词的用法:

KONTRAŬ

1. 那两个人相对而立。

2. 他和她面对面地谈话。

3. 他们勇敢地和敌人进行战斗。

4. 他生我的气。

5. 他逆水游泳。

6. 你必须服用退烧药。

7. 不要说违背良心的话。

8. 他花几法郎从一个小孩那里买下了这只鸟。

9. 你对我太好了。

10. 他怎样对我,我将怎样对他。

11. 我不抱怨命运。

KROM

1. 除他之外,所有人都来了。

2. 现在她除了唱歌之外,别的什么也不想干。

3. 除了彼得之外,约翰也来了。

4. 除《安徒生童话集》外,我也读其他的书。

5. 我们可以给你一切,但不能给你天才。

6. 除了要求人们不再称他大师之外,柴门霍夫别无他求。

KUN

1. 他的目光和那小伙子的目光相遇。

2. 他对世界语的热情一天比一天高涨。

3. 他们和我讨论过这个问题。

4. 他手里拿着一本书到我这里来过。

5. 中国是一个历史悠久的国家。

6. 他砰的一声把门关上。

7. 她心儿怦怦地跳动着问道。


8. 他侧着身子行走。

9. 水手们勇敢地和海浪搏斗。

10. 那个青年曾和我一起与敌人进行战斗。

11. 一个头发散乱的女人走了进来。

LAŬ

1. 我依照他的愿望留在这里。

2. 依我看(或:我认为)那本书很好。

3. 这艘船在顺风行驶。

4. 我沿着小河散步。

5. 她觉得他很可爱。

6. 我只知道他的名字。

7. 每个人都用自己的尺度衡量别人(相当于:以己度人)。(谚语)

8. 人们凭果实认识树木(也可译为:观其果而识其树,意即:观其行而知其人;认树认果实,意即:看人看行动)

MALGRAŬ

1. 他不顾我的禁止跑出去了。


2. 尽管天气恶劣,他们还是来了。

3. 不管怎样,你是会成功的。

 

1. 这些鸟儿在振翅飞翔。

2. 他往瓶子里倒满了酒。

3. 形容词以-a 结尾。

4. 他托他的朋友把他们请来。

 

PER


5. 智慧不总是以年龄来衡量的。(谚语)

6. 三十八除以三等于十二余二。

7. 六乘以十等于六十。

8. 借助词典我看懂了你的信。

9. 我睡得很熟。

10. 我们不可能一下子就达到所有的目的。(或:我们不可能毕其功于一役)

11. 他用手抓住那孩子。(比较:Li prenis la infanon je la mano. 他抓住那孩子的手。)

 

VI. 说出下列派生词的意思(可查阅词典):(答案略)

 

VII. 将下列句子译成世界语:

1. Malgraŭ la pluvo mi iros tien. (aŭ: Kvankam pluvas, tamen mi volas iri tien. )

2. Laŭ mia opinio (aŭ: Laŭ mi) tio (ĉi) estas verko tre valora.

3. La vero estas kun ni.

4. Apenaŭ li enlitiĝis, li ekdormis.

5. Iu maljunulo kun grizaj haroj eniris en la domon.

6. Ĉiuj venis krom la maljunaj.

7. Lia domo staras kontraŭ magazeno.

8. Tiu ŝipo veturas kontraŭ la vento.

9. Ni devas batali kontraŭ (la) malfacilaĵoj.

10. Suzhou sin trovas (aŭ: kuŝas) inter Nanjing kaj Shanghai.


11. Ili laboradas de la mateno ĝis la vespero.

12. Li akompanis min ĝis la pordo.

13. Hieraŭ ŝi einiris en la urbon kune kun sia filino.

14. Lusin ĉiam vivas en nia koro.

15. La kunveno iras en la atmosfero de amikeco.

16. Per kia metodo li solvis la problemon?

17. Li en griza surtuto promenas sur la strato.

18. Tio estas silkaĵo el Suzhou.

19. Sur la tablo estas (aŭ: kuŝas) skatolo da alumetoj.

20. Mia onklino loĝas ekster Pekino.

21. Li neniam parolis (aŭ: diris ion) kontraŭ sia konscienco dum sia tuta vivo.

22. Ŝia avino mortis de malsano lastjare (aŭ: en la lasta jaro).

23. Nia instruisto havas ĉirkaŭ kvardek jarojn.

24. Hieraŭ mi vespermanĝis ĉe profesoro Zhang.

25. Apud (aŭ: proksime de) la stacidomo sin trovas granda hotelo.

26. Li sin amuzas anstataŭ labori.

27. Ilia kunveno finiĝos antaŭ la kvina horo.

28. Venko apartenas al tiu(j), kiu(j) senĉese batalas por sia ideo.(There are no discussion topics yet in this forum)