第18果课文 B

PARTO B

 

  LA STRANGA MARSTELO

 

Se pro akcidento la marstelo perdas unu el siaj kvin brakoj, ĝi kapablas reelkreskigi la mankantan brakon. Sed tio ne sufiĉas: la perdita brako miskomprenas la situacion, supozante, ke ĝi perdis la ceteran parton de la korpo, kaj sekve reelkreskigas novan centran korpoparton kaj kvar novajn brakojn! Estas mirige, kiel granda estas la povo reelkreskigi perditajn korpopartojn ĉe primitivaj bestoj.

 

 

LA VULPO KAJ LA VINBEROJ

 

En iu varma tago tre soifa vulpo vidis maturajn vinberojn en ĝardeno. La vulpo diris al si: "Tre bone! Mi tuj manĝos ilin. Ili ŝajnas tre bongustaj kaj certe estas pli bonaj ol plej malvarma akvo. " Kaj la vulpo ŝteliris en la ĝardenon. Ĝi saltis por ilin kapti, sed la branĉoj estis tro altaj, ke ĝi povu ilin atingi. Ĝi saltis kaj saltis, sed tute vane. Vidante, ke ĝi mem neniel povas atingi la vinberojn, ĝi fine rezignis la manĝon. Ĝi eksidis ripoze anstataŭ fari pluajn klopodojn kaj diris: "Tiujn ĉi vinberojn mi ja ne volas manĝi, ĉar ili ŝajnas nematuraj kaj acidaj. "

                                                         (laŭ Fabloj de Ezopo)(There are no discussion topics yet in this forum)