第17课练习参考答案

练习参考答案

 

I. 将下列各词译成世界语:(答案略)

 

II. 回答下列问题:

1. La pragrekaj olimpiaj ludoj komenciĝis en 776 a.K.

2. Ĝi signifis perfektan silenton de armiloj, plenan trankvilon kaj konkordon.

3. Entute okazis 293 pragrekaj olimpiadoj.

4. La franca verkisto Petro de Coubertin renovigis la okimpian ideon.

5. Ĝis nun okazis 23 modernaj olimpiadoj, sed fakte nur 20, ĉar tiuj en 1916, 1940 kaj 1944 ne okazis pro la du mondmilitoj.

6. La lasta olimpiado okazis en Los-Anĝeleso kaj la sekva okazos en Seulo.

7. Escepte de la skermo, nur amatoraj sportistoj povas partopreni en la olimpiaj ludoj.

8. Por la modernaj olimpiadoj Coubertin elmetis la devizon: “La esenco de la olimpiaj ludoj estas ne la venko, sed la partopreno kaj la brava lukto.”

9. Jes, mi ofte sportas.

10. Mi praktikas gimnastikon, naĝadon, kuradon, bicikladon, montogrimpadon ktp.

11. Korbopilko estas la plej ŝatata sporto en nia lernejo (aŭ: fabriko).

12. Li Ming estas la plej bona sportisto en nia klaso (aŭ: laborejo).

13. Mi saltas 5 metrojn longe kaj unu kaj duonan metrojn alte.

14. Mi kuras 100 metrojn dum 14 sekundoj.

15. Jes, mi amas gimnastiki. (aŭ: Ne, mi ne amas gimnastiki.)

16. 你们当中谁是最好的体操运动员?

17. Ĝi tre plaĉis al mi, kaj mi kredas, ke ĝi estas unu el la plej bonaj piedpilkaj matĉoj, kiujn mi spektis.


III. 仿照例句标示出各句的定语或状语(定语用红色标示,状语用蓝色标示)

1. Esperanto estas lingvo internacia.

2. Ŝi metis la libron sur la tablon.

3. Mi sidiĝis ĉe la tablo apud la fenestro. (此句中的“apud la fenestro”也可以理解为名词“la tablo”的定语。)

4. Ni ne perdu nian tempon, babilante kaj diskutante.

5. Li laboradis ĝis profunda nokto.

6. Tiu libro pezas duonkilogramon.

7. Ŝi estas patrino de Paŭlo.

8. La monto estos alta je du mil metroj.

9. Vento forblovis la defalintajn foliojn.

10. Tiu homo estas mia amiko.

11. Jam estas la tempo iri hejmen.

12. Mi amas Esperanton pro ĝiaj simpleco, logikeco kaj belsoneco.

13. Ni estas kontraŭ la ekspluatado de la homo al la homo.

14. Li eksaltis de ĝojo.

15. La birdeto jam ricevis la kapablon flugi.

16. Mi sendos al vi la libron, pri kiu mi parolis.

17. Ili sendis lin labori en la kamparo.

18. Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.

19. Ni iru dormi.

20. Ni bezonas ripozon, kiam ni sentas nin lacaj.

21. Li naskiĝis la naŭan de julio 1936.

22. Ni ne devas senripoze laboradi la tutan tagon.

23. Mi havas libron pri kemio.

24. Ili batalas ŝultro ĉe ŝultro.

25. Lia propono elekti novan prezidanton ne estis akceptita.

26. Oni invitis stultan bienulon rigardi korbopilkan matĉon.

27. La Pariza Ejfel-turo estas konstruita el fero.

28. Sur la monto staras domo el ligno.

29. La tro multa parolado lacigis lin.

30. Ĉinio estas lando kun longa historio.

 

III. 将下列句子译成汉语并注意句中宾格的用法:

1. 一天又一天,天天不一样。(谚语)

2. 我比你大两岁。

3. 他三个星期前乘车走了。

4. 他祖父已去世两年。

5. 他在 6 月 2 日死亡。

6. 他们整天工作。

7. 他活不到一个月了,因为他已病入膏肓。

8. 他在非洲呆了 3 年 6 个月。

9. 她把它带出城外。


10. 请让开,先生。

11. 我们过着幸福的生活。

12. 他上星期一动身旅行。

13. 活到老,学到老。(谚语)

14. 他看望过我三次。

15. 这棵树有 20 米高。

16. 车站离这里只有两公里远。

17. 这本书价格为 20 法郎。

18. 烈火炼真金,患难见人心。(谚语)

19. 我回来 4 天后我的女朋友来看我。

20. 她到国外旅行去了。

21. 他跌倒在地上。

22. 他的讲演持续了差不多两个小时。

23. 我伯母体重 60 公斤。

24. 我跑到房前。

25. 这块石头落到我背后地面上。

 

V. 将下列各词译成汉语,注意句中介词的用法:

EL

1. 他们从西班牙回来。

2. 弟兄三人中他力气最大。

3. 两只手中右手的力气较大。

4. 我把他从睡梦中叫醒。

5. 他从使者手中接过那封信。

6. 人的身体由头、躯干、四肢三个主要部分构成。

7. 晴天响起一声霹雳。

8. 并非每种木料都可制作小提琴。(谚语)

9. 这件披风是用天鹅绒做的。

10. 他真心地爱她。

11. 他们靠积蓄过活。

12. 这篇童话译自汉语。

13. 我不知道他由于什么原因没有来。

14. 我们的苹果和你(们)果园的苹果一样甜。

15. 他用他父亲的旧帽子给自己做了一顶帽子。

 

EN

1. 我感到自己像水中的鱼儿一样健康。

2. 他躺在床上。

3. 我非常喜欢那样的夏夜,因为它们会引起我不寻常的遐想。

4. 我们手挽着手散步。

5. 我们把世界语看成是全世界未来的语言。

6. 我请你们从现在起就不要把我看成“大师”。

7. 真正的快乐在于我们为人类造福。

8. 不要插手他人的事情(别管闲事)。


9. 她穿着一件新衣服来了。

10. 这是我力所能及的事。

11. 我明年将要访问德国。

12. 必要时您会帮助我们吗?

13. 过六个月你就会把我忘掉。

14. 他们蜂拥而来。

15. 他们用各种方式进行解释。

16. 我代表北京市的世界语者向您问候。

17. 他把罐子打碎了。

18. 请把这本书译成世界语。

19. 这个国家的国土分为九个省。

20. 《人与四季》是一篇散文诗。

21. 他自言自语。

22. 他在四天内读完了这本书。

ĜIS

1. 我送我的女朋友到门口。

2. 他目光短浅(或:鼠目寸光)。

3. 他们全副武装(直译为:从头武装到脚)。

4. 他一直工作到深夜。

5. 我将在这里呆到明天。

6. 直到现在我还没有见到过我住在欧洲的叔父(或舅父等)。

7. 他一直到天亮才睡。

INTER

1. 德国位于法国和波兰之间。

2. 请在 12 点到 4 点之间来看我。

3. 他们日出而作,日落而归(或译为:他们从日出工作到日落)。

4. 他生活在农民之中。

5. 他把苹果分给了孩子。

6. 他们彼此意见一致。

7. 他们年龄大小不同。

8. 这两个方案毫无共同之处。

9. 做和说之间隔着一座大山。(谚语)

JE

1. 这条路长十公里。

2. 他胸部有病。

3. 他得了肺结核。

4. 谁都不是万能的。

5. 我抓住了她的胳膊。

6. 他比她高半头。

7. 我比你小一岁,然而我比你聪明多少呢?

8. 我不信上帝。

9. 这小孩把瓶子打碎了。

10. 他从事音乐工作(或:他搞音乐)。

11. 这棵树树叶全被风吹落了。


VI. 说出下列派生词的意思(可查阅词典):(答案略)

 

VII. 将下列句子译成世界语:

1. Petro pruntedonis (aŭ: pruntis) al mi la libron.

2. Iuj ludas ŝakon, la aliaj legas ĵurnalon.

3. Tiuj ĉi pomoj ŝajnas maturaj.

4. Mi kredas, ke la knabo estas honesta.

5. Mia patro ekveturis (aŭ: ekvojaĝis) al Ŝanhajo la lastan mardon.

6. Kutime oni manĝas tri fojojn. (aŭ: trifoje) dum ĉiu tago.

7. Mi trovis lian aspekton tre ridinda.

8. Tiu ĉi tablo estas je du metroj (aŭ: du metrojn) longa kaj je unu metro (aŭ: unu metron) larĝa.

9. Mi restis ĉe mia onklo tri tagojn.

10. La kateto kuris sub la liton kaj tial neniu povas (aŭ: povis) ĝin kapti.

 (There are no discussion topics yet in this forum)