第17课课文 B

PARTO B

 

LA OLIMPIAJ LUDOJ

 

En ĉiu kvara jaro renkontiĝas la plej bonaj sportistoj de la mondo por partopreni en la gravaj sportkonkursoj, la olimpiaj ludoj (aŭ la olimpiado).

La antikvaj olimpiaj ludoj estas sportkonkursoj, kiujn pragrekoj okazigis en ĉiu kvara jaro en la urbo Olimpio; la unuan daton de la antikvaj Olimpiaj ludoj oni trovis notita en la historio per 776 a.K. Ekde tiu jaro la olimpiado fariĝis la plej granda festo de la pragrekoj. Antaŭ, dum, post la konkursoj po unu monato, do, entute tri monatojn regis la olimpia paco. Tio signifis perfektan silenton de armiloj, plenan trankvilon kaj konkordon. Dum tiu tempo tute ĉesis la militagoj, kaj oni severe puni tiujn, kiuj ne obeis ĉi tiun leĝon.

Entute okazis 293 antikvaj olimpiadoj.

En 1894 la franca verkisto Petro de Coubertin(legu: Kuberten) iniciatis okazigi la modernajn olimpiajn ludojn, kaj laŭ lia propono la reprezentantoj de 10 landoj kunvenis en Parizo kaj decidis:

"Laŭ la modelo de la pragreka olimpiaj ludoj en ĉiu kvara jaro, ĉiufoje en alia lando, oni aranĝos grandajn sportkonkursojn..."

Plue oni decidis:

"La olimpiadoj konsistos el jenaj sportludoj:

a) la atlestismo (kuroj, saltoj, ĵetoj ktp)

b) la akvosportoj (velado, remado, naĝado ktp)

c) skermo, ĉevalsporto, celpafado, gimnastiko, biciklado ktp.

Escepte de la skermo, partopreni en la ludoj povas nur amotoraj sportistoj.” 

La unuan modernan olimpiadon oni okazigis en 1896, sekvante la tradicion, en Ateno. Poste sekvis:

1900 — Parizo

1904 — Sankta-Luzio

1908 — Londono

1912 — Stokholmo

(1916 — ne okazis pro la I-a mondmilito)

1920 — Antverpeno

1924 — Parizo

1928 — Amsterdamo

1932 — Los-Anĝeleso

1936 — Berlino

(1940 kaj 1944 — ne okazis pro la II-a mondmilito)

1948 — Londono

1952 — Helsinki

1956 — Melburno

1960 — Romo

1964 — Tokio

1968 — Meksiko

1972 — Munkeno

1976 — Montrealo

1980 — Moskvo

1984 — Los-Anĝeleso

De jaro al jaro riĉiĝas la programo de la olimpiado kaj kreskas la nombro de la partoprenantoj. La modernaj olimpiadoj ja estas, kiel oni esperas, veraj amikaj kaj pacaj renkontiĝoj de la plej bonaj sportistoj de la mondo, sekvante la devizon de Conbertin: "La esenco de la olimpiaj ludoj estas ne la venko, sed la partopreno kaj la brava lukto."

 (There are no discussion topics yet in this forum)