第15课课文 C

Anekdotoj


1

Oni invitis iun homon fari paroladon. Li paroladis du horojn. Mark Twain sidis kaj aŭskultis. Post kiam la homo finis la paroladon, Mark Twain alpaŝis al li.

— Vi bele paroladis. — li diris al la homo. — Sed ĉiu vorto el via parolado estas en iu libro! Kaj mi havas la libron hejme.

— Ne, vi ne havas. — kriis la homo.

— Jes, mi havas. — rediris Mark Twain.

— Nu, sendu al mi tiun libron. Mi volas ĝin vidi.

— Bone, — diris Mark Twain — donu al mi vian adreson kaj mi sendos al vi la libron.

Post du tagoj la homo ricevis de li poŝtaĵon, en kiu estis — granda vortaro.

 

2

Peĉjo unuafoje en sia vivo vojaĝas per trajno.

La trajno iras en la tunelo. La tunelo estas tre longa, kaj dume li ne parolas. Kiam la trajno eliras el la tunelo, li demandas la patrinon:

— Diru, panjo, ĉu jam estas morgaŭ?(There are no discussion topics yet in this forum)