第15课课文 A

第十五课 DEKKVINA LECIONO

 

PARTO A

LA LOĜEJO

 

La lokoj, kie oni loĝas por ŝirmi sin kontraŭ la veteraĉo, estas loĝejoj. La loĝejoj prezentas grandan diversecon en la malsamaj landoj kaj laŭ la gradoj de civilizacio. La prahomoj loĝis en la kavernoj, la nomadoj loĝas en tendoj, la modernaj homoj loĝas en domoj.

La domo estas konstruo por homloĝado. Tre simpla dometo, konstruita el krudaj, ne ĉiam fortikaj materialoj, estas nomata kabano; eleganta domo, konstruita en la kamparo aŭ apud la maro speciale por somera loĝado, estas nomata somerdomo aŭ vilao. En la urbo la plimulto de la domoj estas etaĝaj domoj, en kiuj la etaĝoj interkomunikiĝas per larĝaj ŝtuparoj diversformaj. --- Nu se vi loĝas en etaĝdomo, kiun etaĝon do vi preferas, ĉu la teretaĝon, la unuan etaĝon aŭ la duan etaĝon? --- La ĉielskrapanto estas domego tiel alta, ke ĝi kvazaŭ tuŝas la ĉielon; kaj Nov-Jorko, kiel ĉiuj scias, estas fama pro siaj ĉielskrapantoj. La apartamento estas loĝejo, kiu konsistas el pluraj ĉambroj interkomunikiĝantaj, ordinare sur unu sama etaĝo; kaj la hotelo estas domo, kie vojaĝantoj povas pagante loĝi kaj plejofte ankaŭ manĝi. La kastelo estas fortikigita domego, en kiu feŭda sinjoro loĝis, kaj la palaco estas luksa domego de reĝo, imperiestro aŭ alia regnestro.

La domo, en kiu oni vivas konstante kaj mastre, precipe kun sia familio, estas nomata hejmo. La hejmo estas loĝejo, sed ne ĉiu loĝejo estas hejmo. Nu, ĉu vi jam bone komprenas la diferencon inter la vortoj "loĝejo", "domo" kaj "hejmo"?

Laŭ la higiena vidpunkto la loĝejo devas esti alta, kaj hela, kaj havi sufiĉe da aperturoj por aerumado; vintre ĝi devas esti hejtata per centra hejtado anstataŭ per forno aŭ kameno, ĉar forno kaj kameno plejofte donas pli da fumo ol da varmo.

Moderna loĝejo konsistas ordinare el dormoĉambro, gastoĉambro, kuirejo, manĝoĉambro, banĉambro, necesejo ktp. Kabineto estas ĉambro destinita por intelekta laboro, kaj salono estas, precipe en okcidenta Eŭropo, granda ĉambro, kie oni akceptas gastojn, vizitantojn.

Preskaŭ en ĉiuj loĝejoj troviĝas mebloj: litoj, komodoj, ŝrankoj, librobretoj, tabloj, seĝoj, kanapoj, sofoj, foteloj...... Sed ne ĉie! La nomadoj havas en siaj tendoj nur tapiŝojn kaj kusenojn.

La hodiaŭa meblaro trapasis longan vojon, ĝis ĝi akiris la nunan formon. La ĉinoj estas unu el la popoloj, kiuj plej frue elfaris meblojn. En la antikveco niaj lignaĵistoj jam konis plurajn lignaĵ-instrumentojn: la segilon, rabotilon, ĉizilon ktp, per kiuj la ĉinaj meblistoj faris, skulptis diversstilajn meblojn kaj kreis nian ĉinstilan meblo-formon. En la nuntempa epoko niaj meblistoj ankoraŭ serĉas novajn formojn: la evoluado ne finiĝis, sed plu daŭras. Lastatempe oni jam komencis provfari meblojn el plasto kaj eĉ el metalaj tuboj.

Esperanta proverbo diras: hejma dometo estas kiel patrineto. Kaj tamen ne ĉiu el ni povas kompreni la ĝustan sencon de tiu ĉi proverbo, ĉar ni tiel multe alkutimiĝis al nia hejmo, ke ofte ni jam ne pensas pri ĝia dolĉa varmo. Nur tiuj, kiuj longtempe estas for de sia hejma domo, povas senti, kion vere signifas la hejmo kaj la familio.(There are no discussion topics yet in this forum)