第2课 A

DUA LECIONO


PARTO A

  

NOMBROJ KAJ KALKULADO

 


 

Ni legu:

1

 

0 nulo

11 dek unu

34 tridek kvar


189 cent okdek naŭ 642 sescent kvardek du

1,226 mil ducent dudek ses 8,010 ok mil dek

14,375 dek kvar mil tricent sepdek kvin 396,702 tricent naŭdek ses mil sepcent du

1,000,000 miliono

2,852,784 du milionoj okcent kvindek du mil sepcent okdek kvar

La kvantoj unu, du, tri, ktp. estas nombroj, kaj la skribsignoj de la nombroj estas ciferoj, ekzemple 1, 2, 3 kajⅠ,Ⅱ, Ⅲ.

 

 

2

Instruisto: Kamaradoj, nun ni komencu nian lecionhoron. Aŭskultu kaj respondu miajn demandojn. Ĉu vi jam estas pretaj?

Lernantoj: Jes, ni pretas.

I: K-do A, kiom da manoj vi havas? 

L.A: Mi havas du manojn.

I : Nombru viajn fingrojn kaj diru, kiom da ili vi havas.

L.A: Mi nombras miajn fingrojn : unu, du, tri...dek. Mi havas dek fingrojn. 

I: Tre bone. Kaj nombru de dek ĝis dudek.

L.A : Mi nombras: dek unu, dek du...dek naŭ, dudek.

I: Ĉu vi scias, kiom da lernantoj estas en nia klasĉambro?

 L.A: Mi scias. En ĝi estas kvindek sep.

I: K-do B, kalkulu: kiom estas dudek plus naŭ?

 L.B: Dudek plus naŭ estas dudek naŭ.

I: Kia kalkulo tio estas?

 L.B: Tio estas adicio.

I: Kaj kiom estas sepdek minus unu?

L.B : Sepdek minus unu estas sesdek naŭ.

 I: Kia kalkulo tio estas?

L.B : Tio estas subtraho.

I: K-do C, kiom estas cent plus naŭcent? 

L.C: Cent plus naŭcent estas mil.

I: Kiom estas cent mil minus dek mil?

L.C : Cent mil minus dek mil estas naŭdek mil. 

I: Kaj kiom estas kvincent mil plus kvincent mil? 

L.C: Tio estas miliono.

I: K-do Ĉ , kiom estas duoble tri? 

L.Ĉ: Duoble tri estas ses.

I: Kiom estas sepoble dudek?

L.Ĉ: Sepoble dudek estas cent kvardek. 

I: Kia kalkulo tio estas?

L.Ĉ: Tio estas multipliko.

I: K-do D, kiom estas duone dek? Kaj kia kalkulo tio estas? 

L.D: Duone dek estas kvin, kaj tio estas divido.

I: Kiom estas du kvinonoj plus unu kvinono(2/5 + 1/5)?

L.D : Du kvinonoj plus unu kvinono estas tri kvinonoj(2/5+1/5=3/5).

 I: Rigardu la nigran tabulon kaj legu la nombron 1983.

L.D : Mi legas : mil naŭcent okdek tri.

I: Nu, jam estas tempo por fini nian lecionon. Ĝis revido, k-doj! 

Lernantoj : Ĝis revido, k-do instruisto!(There are no discussion topics yet in this forum)