第14课课文 B

PARTO B

 

BIFSTEKO KUN FUNGOJ

 

Iu angla komercisto, kies nomo estas Johano Bull, vojaĝis en Hispanujo. Sed ĉar li ne sciis la hispanan lingvon, li ne povis paroli kun la hispanoj, kaj tial li ofte havis malagrablaĵojn.

En iu urbeto li eniris en restoracion kaj mendis sian plej ŝatatan pladon---bifstekon kun fungoj. Sed la kelnero ne komprenis lin. Ju pli li klarigis, des pli la kelnero lin rigardaĉis. Fine li ekhavis bonan ideon: li prenis paperon kaj krajonon, desegnis sur la papero belan bovon kaj fungon, kaj triumfe transdonis ĝin al la kelnero. La kelnero rigardis la desegnaĵon, tuj komprenis la deziron de la anglo kaj forirs por ĝin plenumi.

La anglo kontente sidis ĉe la tablo kaj atendis, atendadis, sed la kelnero ne revenis. Lia stomako grumblis kaj li estis kolera kaj malfeliĉa. Finfine venis la kelnero, ŝvitante kaj peze spirante, kaj kun triumfa rideto sur la vizaĝo li transdonis al la anglo------ho ve ---bileton por bovbatalo kaj grandan pluvombrelon.

La anglo rigardis malfeliĉe la bileton kaj la pluvombrelon, ekkomprenis la grandan varolon de la internacia lingvo, kaj kiam li revenis hejmen, li tuj aĉetis al si Esperantan lernolibron.(There are no discussion topics yet in this forum)