第1课课文 C

HUMORAĴOJ

 1

Petro skribas leteron al la avino. Li komencas:“ Kara avino! Mi skribas al vi tre malrapide, ĉar mi scias, ke vi ne povas legi rapide…”

 

2

Iu skribis al sia amiko:“Mi sendas al vi jakon kaj vi trovos tiun ĉi leteron en ĝia maldekstra poŝo.”(There are no discussion topics yet in this forum)