第12课课文 A

第十二课 DEKDUA LECIONO

 

PARTO A

 

LA VESTO

 

La vesto estas tio, kion oni portas sur si por kovri la korpon. Oni surhavas vestojn kaj por ŝirmi sin kontraŭ malvarmo kaj por sin beligi, sekve la ideala vesto devas posedi du kvalitojn, nome higienan kaj estetikan.

Ĉu vi scias, ke la afrikanoj vestiĝas tre simple pro la Akrika varmo. Ĝenerale ili portas zonon kaj antaŭtukon. La zono kaj la antaŭtuko estas la praa formo de la homa vesto. El la antaŭtuko elformiĝis la jupo, kiu estas ordinare virina, sed en kelkaj landoj (ekz. en Skotlando) ankaŭ vira vesto. La praa formo de la vesto, kovranta la tutan korpon, estas la mantelo. La pantalono estas vesto pli nova.

La vestoj ege diferencas laŭ terpartoj, nacioj, tempoj kaj ankaŭ laŭ la socia stato, aĝo kaj sekso de la portantoj. Cetere, oni ŝanĝas siajn vestojn laŭ la sezonoj kaj cirkonstancoj. Vestoj propraj al unu nacio, klaso, tempo, ofico ktp. estas kostumo; kaj la kostumo portata de soldatoj, ŝipanoj, policanoj ktp. estas nomata uniformo.

Ĉemizo, kalsono kaj ŝtrumpoj estas subvestoj. La vira kostumo ordinare konsistas el pantalono, veŝto kaj jako. Eŭropanoj kutime ligas al si kravaton, sed ne ĉiam.

Korsaĵo, mamzono, subjupo estas subvestoj propraj al virinoj. Kutime virinoj portas jupon, bluzon aŭ robon, kaj ĝenerale iliaj kostumoj estas pli belkoloraj ol tiuj de viroj.

Ĉapelon aŭ ĉapon oni havas sur la kapo, kaj gantoj sur la manoj, sed ne ĉiu kaj ne ĉiam. Kiam ni paŝas, ni portas ŝuojn, sandalojn aŭ botojn sur la piedoj. Oni diras, ke la sandalo estas la plej simpla kaj plej malnova formo de ŝuo kaj la boto elformiĝis el la kuniĝo de ŝuo kaj ŝtrumpo.

Eksterdome oni portas palton, surtuton aŭ mantelon. Vintre oni surhavas vatitan jakon aŭ vatitan surtuton. Kiam oni iras en pluvo, oni portas pluvmantelon kaj galoŝojn. Laboronte oni surmetis laborveston kaj laborinte oni demetas ĝin de si. Kiam la vesto estas malpura, oni ĝin lavas kaj gladas, kaj se ĝi estas ŝirita, oni ĝin flikas kaj riparas.

La vestoj estas farataj el kotono, lino, silko, lano, nilono aŭ aliaj materialoj. Teksaĵoj, taŭgaj por fari vestojn, estas nomataj ŝtofoj. Tolo el lino, kotonaĵo, silkaĵo, veluro kaj drapo estas ŝtofoj.

Se vi derizas vestojn laŭmezurajn, vizitu tajloron. Li unue mezuros vin kaj poste tajlos ŝtofon laŭ la mezuroj kaj laŭ la fasono de vi postulita. Fine li kunkudros mane aŭ kudromaŝine la diversajn partojn kaj pretigos la veston, kiu certe bone sidos al vi.

Iuj preferas helkolorajn vestojn, aliaj nigrajn; iuj vestas sin laŭ modo, aliaj vestas sin nur por komforto kaj oportuneco: tio ja estas afero de persona gusto.

Vesto homon prezentas, ĉu ne?(There are no discussion topics yet in this forum)