第10课课文 C


DIALOGETOJ PRI VETERO

1

— Estas bela tago hodiaŭ, cŭ ne?

— Jes, efektive. La vetero estas agrabla.

— Ĝi invitas por fari promenon.

— Ho, mi farus volonte, sed mi devas fari aĉetojn.

2

— Mi havas la honoron saluti vin, sinjoro A!

— Bonan matenon, juna amiko!

— Bela vetero, hodiaŭ. Ĉu ne, sinjoro?

— Jes, vere bela. Sed iom tro da vento.

3

— Malbela vetero, hodiaŭ. Ĉu ne, sinjoro A?

— Jes, sinjoro B. Aĉa vetero! Vera diluvo.

— Ja pluvis dum la tuta nokto.

— Ĉu vere? Kiam mi dormas, mi ne aŭdas pluvon, eĉ se pluvegas.

 

PROVERBOJ

Granda nubo — eta pluvo.

Pluvo en aprilo — por la tero utilo.

Post vetero malbela lumas suno plej hela.

Matena horo estas plena de oro.

En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo.

Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius.

Plej bone ridas, kiu laste ridas.(There are no discussion topics yet in this forum)