第10课课文 B

PARTO B


LA VETERO

 

La vetero estas la stato de la atmosfero en difinita loko kaj difinita tempo, rilate al humideco, nubo, pluvo, vento, temperaturo ktp.

Kiam la ĉielo estas kovrita de grizaj nuboj, plejofte akvo gute falas, tio estas pluvo. Se pluvo glaciiĝas kaj falas en formo de grajnoj, tio estas hajlo. En vintro estas froste, kaj el la ĉielo ofte falas blankaj malpezaj floketoj, tio estas neĝo. Nebulo estas densa akva vaporo, kiu kuŝas super la tero. Roso estas etaj akvogutoj, kiuj nokte formiĝas el vaporo sur la malvarma supraĵo de plantoj kaj aliaj objektoj. Se dum frosta nokto roso aŭ delikata nebulo glaciiĝas sur la aĵoj, tiam aperas subtila blanka pulvoro, tio estas prujno.

Vento estas fluado de aero. Kiam aero milde fluas, blovas venteto aŭ ventetas; kiam aero tre forte sin movas, blovas ventego aŭ ventegas. Ŝtormo estas detruema ventego, kiu ordinare estas akompanata de pluvego kaj uragano --- ventego pli forta ol ŝtormo, t.e. la plej forta vento.

Ĉe la norda aŭ suda poluso estas malvarme kaj en vintro kaj en somero, dum en Mez-Afriko ĉiam estas varme kaj neniam estas malvarme. Kiam ĉe ni komenciĝas somero, en Aŭstralio komenciĝas vintro, kaj kiam finiĝas printempo sur la norda duonglobo, sur la suda finiĝas ĝuste aŭtuno.

※※※※※

Hieraŭ la vetero estis serena. La ĉielo estis sennuba, la hela suno brilis. Estis nek tro varme nek tro malvarme. Sed vespere la ĉielo griziĝis kaj vento leviĝis. Nokte fulmis, tondris, sed ne pluvis. Pro la bruego mi ne povis ekdormi ĝis la noktomezo. Hodiaŭ frumatene komencis pluvegi. La pluvego jen ĉesis, jen rekomenciĝis, kaj tiamaniere daŭris ĝis la sepa horo. Nun la suno jam ekaperas. La aero estas freŝa. Jen rigardu, kiel blua estas la ĉielo!(There are no discussion topics yet in this forum)