第10课作业

EKZERCOJ

 

I. 将下列各词译成世界语:

1. 天气,大气,空气,温度,湿度,风,大风,小风,暴风,飓风,云, 雾, 雨,冰雹,雪,闪电,冰,雷,水汽,露,霜,严寒,谚语

2. 刮风,下雨,下冰雹,响雷,打闪,结冰,下雪

3. 太阳,月亮,星,地球,天,宇宙,北极,南极,北半球,南半球

 

II.说出下列合成词的意思(可查阅词典):

1、sunbrilo, sunlumo, sunfloro, sunombrelo (ombrelo 伞), sunradio, sunfrapo, sunleviĝo, sunsubiro, sunplena, sunbrunigita

2、ĉielkorpo, ĉielblua, ĉielruĝo, ĉieliro, ĉirlarko (arko 弧,弓), ĉielskrapanto (skrapi 刮,擦)

3. nordoriento, nordokcidento, sudoriento, sudokcidento

 

III. 将一个相应的世界语单词写在下列各题的括号内:

1. printempo, somero, aŭtuno, vintro (     )

2. akvoguto, falanta el la ĉielo (     )

3. fortega bruo, akompananta la fulmadon (     )

4. ĉiela korpo, kiu aperas kiel brila punkto dum la nokto (     )

5. ĉiela korpo, kiu rondiras ĉirkaŭ la tero kaj lumas dum la nokto (     )

6. homo, kiu jam perdis la vivon (     )

7. homo, kiu vendas varojn (     )

8. domo, kie vojaĝantoj povas loĝi se ili pagas kelkan sumon por ĉiu nokto (     )

 

IV. 回答下列问题:

1. Kiu estas pli aĝa, ĉu vi aŭ via frato.

2. Kiu monato estas pli longa, ĉu februaro aŭ marto?

3. Kiuj monatoj estas malpli longaj ol decembro?

4. Kiam estas pli varme, ĉu somere aŭ aŭtune?

5. Kio estas pli rapida, ĉu la ŝipo aŭ la vagonaro?

6. Kio estas pli granda, ĉu la tero aŭ la luno?

7. Kio estas pli bongusta, ĉu la piro aŭ la pomo?

8. Kio estas pli peza, ĉu la ligno aŭ la fero?

9. Kio estas pli varma, ĉu la ĉemizo aŭ la jako?

10. Kio estas pli multekosta, ĉu la pano aŭ la sukero?

11. --- ĉu la radioricevilo aŭ la televidilo?

12. Kiu estas pli forta, ĉu la maturulo aŭ la infano?

13. Kiu el tiuj ĉi tri landoj estas la plej granda: Bulgario, Grekio, Francio?

14. Kiu el tiuj ĉi tri riveroj estas la plej longa:

15. Jangzi, Kongo (刚果河),Danubo(多瑙河)?

16. Kiu el tiuj ĉi tri lingvoj estas la plej facila:

17. La angla, la germana, Esperanto?

18. Kiu filmo estas por vi la plej interesa?

19. Kiu libro (bildo, poemo, kanto) plej plaĉas al vi?

 

V. 将下列句子译成汉语:

1. Mi trinkas kaj teon kaj kafon.

2. Mi trinkas aŭ teon aŭ kafon.

3. Mi trinkas nek teon nek kafon.

4. Nek ĝojo nek malĝojo daŭras eterne.

5. Mi portas nek bluan veston, nek la verdan, sed la nigran.

6. Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis.

7. Mi ne renkontis lin, nek lian filon.

8. Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas.

9. Mia amiko aŭ forgesis pri mi, aŭ li estas malsana, ĉar li al mi ne venas, nek skribas.

10. Respondu aŭ nun, aŭ morgaŭ.

11. Tuŝu la fornon: ĉu ĝi estas varma aŭ malvarma.

12. Mia onklo hezitis ĉu vojaĝi aŭ ne al tiu urbeto.

13. Ĉu pro ĝojego, ĉu pro timo, lia koro forte batas.

14. Kion mi trinku? Ĉu teon? Ĉu kafon aŭ ion alian?

15. Li legas jen libron, jen gazeton.

16. Jen marŝante, jen kurante, li venis al la domo.

17. Ne venas monto al monto, sed homo homon renkontas.

18. Vespere ĝuu la lunon, sed ne serĉu la sunon.

19. Se ĉiu balaos antaŭ sia domo, tiam en la tuta urbo estas ordo.

20. Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo.

21. Forĝu(锻) la feron, dum ĝi estas varmega.

22. Ni devas satigi ne nur la korpon, sed ankaŭ la menson (精神).

 

VI.用适当的连词填空:

1. Li estas mia bopatro,       mia edzino estas lia filino.

2. Mi pensas,       li estas malsana.

3. Amiko estas kara,       vero pli kara.

4.        mi estus sana, mi estus feliĉa.

5.Estas al mi tre agrable,       mi havas la okazon nun saluti vin.

6.Kvankam vi estas riĉa,       mi dubas,       vi estas feliĉa.

7.Diru al li,       li iru tuj!

8.Mi atendos,       li venos.

9.Mi ne vidis lin,       scias ion pri li.

10.Li perdis        la monujon,       la horloĝon.

11.       li venos,       li ne venos,mi ne atendos pli ol duonhoron.

12.Oni diras,       en Pekino malofte pluvas.

 

VII. 用下列各组连词造句:

1. kaj …kaj…

2. aŭ…aŭ…

3. ĉu…ĉu…

4. ĉu…aŭ…

5. nek… nek…

6. ne…nek…

7. jen…jen…

8. ne nur… sed ankaŭ…

9. kvankam…tamen…

 

VIII.将下列句子译成世界语:

1. 我没有看见你,也没有看见他。

2. 我不爱他,也不恨他。

3. 我不但遇见了他,而且遇见了他的妻子。

4. 她一会儿哭,一会儿笑。

5. 虽然已经很晚了,他们还没有来。

6. 你要看什么?书还是杂志?

7. 问问他明天来不来。

8. 我的妹妹在我写信时走进我的房间。

9. 如果他们来,我们就应该好好接待他们。

10. 你要么亲自来,要么写信给我。

11. 我不知道它是红色的,还是黑色的。

12. 我希望他们成功。

13. 我既喜爱诗歌又喜爱散文。

14. 无论是诗歌还是散文他都不喜欢。